Realistic HD photo of Global governance of Artificial Intelligence is required for seizing the opportunities and addressing the risks

Η παγκόσμια διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτείται για την εκμετάλλευση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των κινδύνων

Uncategorized xEN

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει βοηθήσει σιωπηλά εδώ και δεκαετίες, αλλά η πρόοδος που επιταχύνεται, θα μας θυμίζει το 2023 ως ένα ‘έτος μεγάλης έκρηξης’. Με την εμφάνιση της γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία έχει διαπεράσει τη δημοφιλή συνείδηση και διαμορφώνει το δημόσιο διάλογο, επηρεάζοντας τις επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα, διεγείροντας γεωπολιτικό ανταγωνισμό, και αλλάζοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες από την εκπαίδευση και την υγεία έως τις τέχνες. Κάθε εβδομάδα φέρνει κάποια νέα συναρπαστική εξέλιξη. Η ΤΝ δεν πηγαίνει πουθενά και η αλλαγή επιταχύνεται.

Οι πολιτικές διαδικασίες προχωρούν σχεδόν με την ίδια ταχύτητα, καθώς ξεκινούν νέες πρωτοβουλίες ρύθμισης και συναντήσεις για να ανταποκριθούν στις εξελίξεις. Αλλά ενώ οι παράλληλες προσπάθειες της G7, της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι ενθαρρυντικές, καμία από αυτές δεν είναι παγκόσμια, αντιπροσωπεύοντας το παγκόσμιο κοινό. Πράγματι, με την ανάπτυξη της ΤΝ που οδηγείται από μερικούς διευθύνοντες συμβούλους και δρομολογείται σε λίγες χώρες, η φωνή του Παγκοσμίου Νότου έχει απουσιάσει. Οι μοναδικές προκλήσεις που θέτει η ΤΝ απαιτούν έναν συντονισμένο παγκόσμιο τρόπο διακυβέρνησης, αλλά μόνο μια οργάνωση διαθέτει την περιεκτική νομιμοποίηση που απαιτείται για να οργανώσει μια τέτοια απόκριση: οι Ηνωμένες Εθνικές Οργανώσεις. Πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή διακυβέρνηση της ΤΝ για να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητά της και να μειώσουμε τους κινδύνους. Με αυτό κατά νου, δημιουργήθηκε το Υψηλό Συμβουλευτικό Σώμα των Ηνωμένων Εθνών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσφέροντας ανάλυση και συστάσεις για την αντιμετώπιση του ελλείμματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Έχει 38 άτομα από όλον τον κόσμο και με ετερογενή γεωγραφία, γένη, ηλικίες και ειδικότητες, αξιοποιώντας την εμπειρία των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημίας και του ιδιωτικού τομέα.

Προνοητική για να εξυπηρετήσει ως Εκτελεστική Επιτροπή του Σώματος Συμβούλων, η ομάδα δημοσίευσε την προσωρινή έκθεση του συγκροτήματος, η οποία προτείνει πέντε αρχές για την αγκίστρωση της διακυβέρνησης της ΤΝ και την αντιμετώπιση αρκετών συναφών προκλήσεων.

Πρώτον, επειδή οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάμεσα σε διάφορα παγκόσμια πλαίσια, η κάθε περίπτωση θα απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις. Δυστυχώς, η μη εφαρμογή της ΤΝ κατασκευαστικά μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα και ανισότητες. Δεύτερον, καθώς η ΤΝ είναι ένα εργαλείο για την οικονομική, επιστημονική και κοινωνική ανάπτυξη, πρέπει να διέπεται από το συμφέρον του κοινού. Τρίτον, τα αναπτυσσόμενα νομοθετικά πλαίσια στις διάφορες περιοχές θα πρέπει να αρμονιστούν για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παγκόσμιες προκλήσεις της διακυβέρνησης της ΤΝ. Τέταρτον, η διακυβέρνηση της ΤΝ πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, η διακυβέρνηση πρέπει να βασίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες διεθνείς δεσμεύσεις, όπου υπάρχει ευρεία παγκόσμια συναίνεση, όπως οι Ολοκληρωμένοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Για την καλή διακυβέρνηση, είναι αναγκαία η αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης της ΤΝ και της πορείας της, προκειμένου να δοθεί μια στέρεη βάση στους πολίτες και στις κυβερνήσεις για την πολιτική και τη ρύθμιση. Ταυτόχρονα, μια αναλυτική παρατηρητήριο για την αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων της ΤΝ θα βοηθούσε τους πολιτικούς να προσαρμοστούν στις αλλαγές που η ΤΝ προκαλεί εκτός σύνδεσης. Ο κόσμος θα χρειαστεί τη δυνατότητα να επιτηρείται, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης και του ανταποκριτικού ρόλου σε πιθανά αποσταθεροποιητικά περιστατικά και μέτρα για τη διεκδίκηση ευθύνης και εφαρμογή.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις συστάσεις που προωθούμε. Πρέπει να θεωρηθούν ως ένα ελάχιστο επίπεδο. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αποτελούν πρόσκληση για περισσότερους ανθρώπους να μας πουν ποια είδους διακυβέρνηση της ΤΝ θα ήθελαν να δουν.

Εάν η ΤΝ πρόκειται να αξιοποιήσει την παγκόσμια δυναμική της, απαιτούνται νέες δομές και προστατευτικές μπαριέρες που θα μας βοηθήσουν όλους να ανθούμε καθώς εξελίσσεται. Κάθε κράτος, κοινότητα και άτομο έχει κέρδος από την ασφαλή, ισότιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη της ΤΝ. Οι κίνδυνοι της αναποτελεσματικότητας είναι επίσης προφανείς. Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση της ΤΝ είναι απαραίτητη για να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που η τεχνολογία αυτή παρουσιάζει για κάθε κράτος, κοινότητα και άτομο σήμερα και για τις επερχόμενες γενιές. ©2024/project syndicate

-James Manyika και Marietje Schaake είναι συ-συγγραφείς αυτού του άρθρου.

Συχνές ερωτήσεις:

1. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ);
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει σε μηχανές και συστήματα υπολογιστών να μιμούνται την ανθρώπινη ευφυΐα και να πραγματοποιούν συγκεκριμένες αναλύσεις, λήψεις αποφάσεων και εργασίες.

2. Ποιο είναι το υψηλό συμβουλευτικό σώμα των Ηνωμένων Εθνών για την Τεχνητή Νοημοσύνη;
Το υψηλό συμβουλευτικό σώμα αποτελείται από 38 μέλη από όλο τον κόσμο και έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει ανάλυση και συστάσεις για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

3. Ποιες είναι οι αρχές που προτείνονται για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης;
Οι προτεινόμενες αρχές περιλαμβάνουν την προσαρμογή των λύσεων στις διάφορες περιπτώσεις, τον σεβασμό στο συμφέρον του κοινού, την αρμονιστική νομοθεσία και την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.

4. Ποια είναι η σημασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης;
Η παγκόσμια διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν την τεχνολογία. Επιτρέπει την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών και την εφαρμογή μέτρων προστασίας και ευθύνης.

Συνιστώμενοι σύνδεσμοι:
Ηνωμένες Εθνικές Οργανώσεις