Τι είναι η εφαρμογή Google Assistant;

Uncategorized

Ο Google Assistant είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν εντολές, να κάνουν ερωτήσεις και να διαχειρίζονται συσκευές με τη χρήση της φωνής τους. Ωστόσο, παρά την ευρεία χρήση του Google Assistant σε πολλές γλώσσες, η υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα παραμένει ανεπαρκής1.

Πολλοί Έλληνες χρήστες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να χρησιμοποιούν τον Google Assistant στη γλώσσα τους, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη δυνατό1. Αυτό έχει οδηγήσει σε προσωρινές λύσεις, όπως η χρήση της Google Translate για τη μετάφραση των εντολών από τα ελληνικά στα αγγλικά1.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία, η MLS Innovation, έχει αναπτύξει τον δικό της βοηθό φωνής, τον MAIC, ο οποίος μπορεί να μιλήσει ελληνικά2. Αυτός ο βοηθός φωνής είναι ενσωματωμένος σε όλα τα προϊόντα MLS και λειτουργεί στο λειτουργικό σύστημα Android της Google2.

Παρά την έλλειψη υποστήριξης για την ελληνική γλώσσα, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη γλώσσα του Google Assistant ή να προσθέσουν μια επιπλέον γλώσσα3. Ωστόσο, οι αλλαγές στη γλώσσα του Assistant επηρεάζουν όλες τις συσκευές Google Nest και Home που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό του χρήστη και μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εφαρμοστούν3.

Συνοψίζοντας, η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τον Google Assistant είναι μια πρόκληση που παραμένει ανοιχτή. Ενώ υπάρχουν προσωρινές λύσεις και εναλλακτικές επιλογές, η πλήρης υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας θα ήταν μια σημαντική βελτίωση για τους Έλληνες χρήστες.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 1. Τι είναι ο Google Assistant;
  Ο Google Assistant είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν εντολές, να κάνουν ερωτήσεις και να διαχειρίζονται συσκευές με τη χρήση της φωνής τους.
 2. Μπορεί ο Google Assistant να μιλήσει ελληνικά;
  Παρόλο που ο Google Assistant υποστηρίζει πολλές γλώσσες, η υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα παραμένει ανεπαρκής.
 3. Υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στον Google Assistant;
  Μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία, η MLS Innovation, έχει αναπτύξει τον δικό της βοηθό φωνής, τον MAIC, ο οποίος μπορεί να μιλήσει ελληνικά.

Εξηγήσεις Όρων

 • Google Assistant: Μια εφαρμογή που λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν εντολές, να κάνουν ερωτήσεις και να διαχειρίζονται συσκευές με τη χρήση της φωνής τους.
 • MLS Innovation: Μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία που έχει αναπτύξει τον δικό της βοηθό φωνής, τον MAIC, ο οποίος μπορεί να μιλήσει ελληνικά.
 • Google Translate: Μια υπηρεσία μετάφρασης που παρέχεται από τη Google, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάφραση των εντολών από τα ελληνικά στα αγγλικά.