Ποια είναι η μελλοντική τιμή της μετοχής της Apple;

Uncategorized

Η μετοχή της Apple είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χρηματοοικονομικά προϊόντα στον κόσμο. Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι η τιμή της μετοχής θα αυξηθεί στα $205.84 τους επόμενους 12 μήνες, ενώ η υψηλότερη προβλεπόμενη τιμή είναι $2401. Αν η μετοχή της Apple παράγει παρόμοια απόδοση τα επόμενα έξι χρόνια, η τιμή της μετοχής θα μπορούσε να φτάσει περίπου στα $714 μέχρι το 20302.

Για το τέταρτο τρίμηνο του Δεκεμβρίου, η Apple προβλέπει πωλήσεις σε συμφωνία με την περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οι αναλυτές της Wall Street πιστεύουν ότι η Apple είναι υπερβολικά προσεκτική. Οι αναλυτές που δημοσκοπήθηκαν από την FactSet περιμένουν ότι οι πωλήσεις της Apple για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους θα αυξηθούν κατά 1% στα $118.8 δισεκατομμύρια. Προβλέπουν επίσης ότι τα κέρδη θα αυξηθούν κατά 11% στα $2.09 ανά μετοχή3.

Σύμφωνα με 33 αναλυτές της Wall Street που προσφέρουν 12μηνες στόχους τιμής για την Apple τους τελευταίους 3 μήνες, ο μέσος στόχος τιμής είναι $202.73 με μια υψηλή πρόβλεψη των $240.00 και μια χαμηλή πρόβλεψη των $150.004.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Ποια είναι η πρόβλεψη για την τιμή της μετοχής της Apple;

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι η τιμή της μετοχής θα αυξηθεί στα $205.84 τους επόμενους 12 μήνες, ενώ η υψηλότερη προβλεπόμενη τιμή είναι $2401.

Πόσο θα αυξηθούν τα κέρδη της Apple;

Οι αναλυτές που δημοσκοπήθηκαν από την FactSet προβλέπουν ότι τα κέρδη της Apple θα αυξηθούν κατά 11% στα $2.09 ανά μετοχή3.

Εξηγήσεις Όρων

Αναλυτής της Wall Street: Επαγγελματίας που ερευνά και αναλύει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, εταιρικές στρατηγικές και την αγορά για να προβλέψει τις τάσεις των μετοχών.

FactSet: Εταιρεία που παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αναλυτικά εργαλεία για επενδυτές και αναλυτές.

Πρόβλεψη: Εκτίμηση ή πρόβλεψη για το μέλλον, συνήθως βασισμένη σε δεδομένα ή στατιστικές.