Realistic high-definition photo of India's Initiative for Artificial Intelligence Is Essential for Development

Η Πρωτοβουλία της Ινδίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη Είναι Βασική για την Ανάπτυξη

Uncategorized xEN

Στον προϋπολογισμό της Ινδίας για το οικονομικό έτος 2023-24 (FY24), η υπουργός Οικονομικών Nirmala Sitharaman παρουσίασε τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), ανακοινώνοντας τη δημιουργία τριών κέντρων αριστείας σε πανεπιστήμια. Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην υλοποίηση των στόχων “Δημιουργία ΤΝ στην Ινδία” και “Χρησιμοποίηση της ΤΝ για την Ινδία”, αναμενόταν να έχει συνεργασίες με ηγέτες της βιομηχανίας για διαπολιτισμικές έρευνες και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών στον τομέα της γεωργίας, της υγείας και των βιώσιμων πόλεων, προωθώντας έτσι ένα αποτελεσματικό ΤΝ οικοσύστημα και ενισχύοντας το ταλέντο.

Στον επερχόμενο προϋπολογισμό που θα παρουσιαστεί στις 1 Φεβρουαρίου, η Sitharaman αναμένεται να αναπτύξει τη στρατηγική της Ινδίας για την ΤΝ και να εκχωρήσει κονδύλια για συγκεκριμένα προγράμματα ΤΝ. Αν γίνει αυτό, η επέκταση θα συμβαδίζει με το Σχέδιο ΤΝ του πρωθυπουργού Narendra Modi και την πρώτη ελληνική “τεχνητή νοημοσύνη μονόκερως”, την Krutrim ΤΝ. Διάφορα υπουργεία της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υποθέσεων του Δημοσίου, εξετάζουν την πιθανότητα χρήσης της ΤΝ για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Η Ινδία, με το μεγάλο δυναμικό εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της και για την εξειδίκευσή της στις λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στις επιτυχημένες ψηφιακές πρωτοβουλίες όπως το India Stack, το Aadhaar και το UPI, χρειάζεται και καινοτομία από τον ιδιωτικό τομέα και πρωτοβουλίες του δημοσίου για να κατακτήσει την παγκόσμια ηγεσία στην ΤΝ. Πολιτικές που προωθούν την καινοτομία, την πρόσβαση σε δεδομένα και υλικό, τη δημιουργία εθνικών πρωταγωνιστών και ένα φιλικό περιβάλλον ρύθμισης είναι κρίσιμες.

Ο χώρος των ημιαγωγών, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την ΤΝ, παρουσιάζει επίσης ευκαιρίες. Οι υπάρχουσες ικανότητες της Ινδίας στον σχεδιασμό ενσωματωμένων κυκλωμάτων και το 10 δισεκατομμύρια δολάρια επιχορήγησης της κυβέρνησης για την υποδομή ημιαγωγών αποτελούν θετικά βήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί η αύξηση των επενδύσεων και των δημόσιων-ιδιωτικών συνεργασιών για το σχεδιασμό ημιαγωγών μεγάλης κλίμακας, προς την εταιρεία TSMC της Ταϊβάν.

Τα δεδομένα είναι κεντρικά για την έρευνα στην ΤΝ. Η ανάπτυξη εγχώριων συνόλων δεδομένων, ιδιαίτερα για τις ελληνικές γλώσσες, είναι απαραίτητη. Η προτεινόμενη πλατφόρμα Ελληνικών Δεδομένων της Ινδίας (ΙΔΠ) στην Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την ΤΝ (2023) μπορεί να επωφεληθεί από αφιερωμένη χρηματοδότηση, επιταχύνοντας την λειτουργική της δυνατότητα. Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω εισαγωγές υλικού.

Για την ανάπτυξη της ΤΝ απαιτείται μια εξειδικευμένη υπηρεσία, παρόμοια με το UIDAI και το NPCI για το Aadhaar και το UPI. Αυτό το όργανο, πιθανώς επικαλυπτόμενο με το Εκτελεστικό Γραφείο Διαχείρισης Δεδομένων της Ινδίας για τη διαχείριση δεδομένων, θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση, ρύθμιση, δοκιμή και ανάπτυξη της τεχνολογίας ΤΝ. Θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάπτυξη βασικών μοντέλων, πεδίων αμμοδόχου για δοκιμές αλγορίθμων και τομεακών εφαρμογών ΤΝ.

Λαμβάνοντας υπόψη την δυνητική 1,2-1,5 τρισεκατομμύρια δολαρίων από την ανάπτυξη της ΤΝ σε κρίσιμους τομείς έως το 2030, είναι απαραίτητο να διαποτίσουμε το οικοσύστημα της καινοτομίας στην ΤΝ. Η καθυστέρηση στην λήψη πολιτικών μέτρων για μια τόσο κρίσιμη τεχνολογία θα μπορούσε να επηρεάσει το μελλοντικό οικονομικό ανταγωνισμό. Η Ινδική κυβέρνηση έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και φιλοδοξία σε κάθε μεγάλη πολιτική απόφαση ως τώρα. Η ΤΝ δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

1. Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης της Ινδίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ);
– Η κυβέρνηση της Ινδίας προτίθεται να δημιουργήσει τρία κέντρα αριστείας σε πανεπιστήμια για την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο την προώθηση του ΤΝ οικοσυστήματος και την υλοποίηση των στόχων “Δημιουργία ΤΝ στην Ινδία” και “Χρησιμοποίηση της ΤΝ για την Ινδία”.

2. Ποιοι τομείς αναμένεται να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία;
– Η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και των βιώσιμων πόλεων.

3. Πώς μπορεί η Ινδία να κατακτήσει την παγκόσμια ηγεσία στην τεχνητή νοημοσύνη;
– Η Ινδία χρειάζεται καινοτομία από τον ιδιωτικό τομέα και πρωτοβουλίες του δημοσίου για να επιτύχει την παγκόσμια ηγεσία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πολιτικές που προωθούν την καινοτομία, την πρόσβαση σε δεδομένα και υλικό, τη δημιουργία εθνικών πρωταγωνιστών και ένα φιλικό περιβάλλον ρύθμισης είναι κρίσιμες.

4. Ποια είναι η σημασία των ημιαγωγών για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία;
– Ο χώρος των ημιαγωγών είναι ζωτικής σημασίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ινδία πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις και τις δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες για το σχεδιασμό ημιαγωγών μεγάλης κλίμακας.

5. Ποιος είναι ο ρόλος των δεδομένων στην τεχνητή νοημοσύνη;
– Τα δεδομένα είναι κεντρικά για την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη εγχώριων συνόλων δεδομένων, ιδιαίτερα για τις ελληνικές γλώσσες. Προτείνεται η δημιουργία της πλατφόρμας Ελληνικών Δεδομένων της Ινδίας (ΙΔΠ) για την επιτάχυνση της ανάπτυξης δυνατοτήτων της.

6. Τι πρόκειται να αναπτυχθεί για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία;
– Απαιτείται η δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης, παρόμοια με το UIDAI και το NPCI για το Aadhaar και το UPI. Αυτό το όργανο θα είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση, ρύθμιση, δοκιμή και ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

7. Γιατί είναι σημαντικό να επιδοτηθούν οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων;
– Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω εισαγωγές υλικού και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία.

8. Ποιο είναι το προβάδισμα της Ινδίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
– Η Ινδία διαθέτει μεγάλο δυναμικό εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, καθώς και επιτυχημένες ψηφιακές πρωτοβουλίες, όπως το India Stack, το Aadhaar και το UPI, που την καθιστούν έναν από τους κύριους παίκτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνιστώμενοι σύνδεσμοι:
IndiaInfoline: Υπηρεσία παροχής οικονομικών και επενδυτικών πληροφοριών.
Press Information Bureau: Επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης της Ινδίας για την παροχή ειδήσεων και ενημερώσεων.
NITI Aayog: Κοινοπραξία για τη στρατηγικότητα και την πολιτική ανάπτυξης της Ινδίας.