Αύξηση των μη προγραμματισμένων μοντέλων που προκαλούν διαταραχή στους χρήστες των εφαρμογών

Αύξηση των μη προγραμματισμένων μοντέλων που προκαλούν διαταραχή στους χρήστες των εφαρμογών

Αύξηση των μη προγραμματισμένων μοντέλων που προκαλούν διαταραχή στους χρήστες των εφαρμογών

Περίληψη: Ένας προγραμματιστής αντιμετωπίζει συνεχόμενες δυσκολίες με την εφαρμογή του λόγω της εμφάνισης μη προγραμματισμένων μοντέλων, επηρεάζοντας την εμπειρία χρήσης και οδηγώντας σε αποχωρήσεις πελατών. Παρά τις προσπάθειες να επιλυθεί το πρόβλημα με την εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφαλείας και την αναζήτηση βοήθειας, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει.

Το πρώτο αναφερόμενο πρόβλημα περιλάμβανε την εφαρμογή του πιο οικονομικού μοντέλου της εφαρμογής, το gpt-3.5-turbo, το οποίο θα έπρεπε να ικανοποιεί έναν αριθμό χρηστών μη μεγαλύτερο των 50 ατόμων. Ωστόσο, αρχίσανε να εμφανίζονται αιτήσεις με διάφορα μη προγραμματισμένα μοντέλα όπως το gpt-3.5-turbo-0613, gpt-3.5-turbo-16k-0613, gpt-3.5-turbo-instruct και gpt-3.5-turbo-0301.

Αρχικά, η OpenAI παρείχε μια πίστωση, αλλά δεν πρόσφερε μια κατάλληλη λύση. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του προγραμματιστή παρέμεινε ανέπαφη καθώς δεν είχε υπερβεί το όριο χρήσης του. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα συνέχιζε να υπάρχει, οδηγώντας σε περαιτέρω προσπάθειες επίλυσής του.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ο προγραμματιστής προέβη σε αρκετά προληπτικά μέτρα. Εφάρμοσε τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια του μυστικού του κλειδιού, το αλλάξε και το τοποθέτησε σε υψηλότερο επίπεδο μέσα στην εφαρμογή. Επιπλέον, άλλαξε συχνά το κλειδί για να ενισχύσει την ασφάλεια. Παρά τις προσπάθειές του αυτές, η υπερβολική χρήση των μη προγραμματισμένων μοντέλων συνέχισε να επηρεάζει τη λειτουργικότητα της εφαρμογής.

Στη συνέχεια, ο προγραμματιστής αποφάσισε να αποκλείσει την προγραμματισμένη λειτουργία συνομιλίας σε μια προσπάθεια μείωσης των συνεχιζόμενων διαταραχών. Ωστόσο, αυτό το μέτρο οδήγησε σε αποχωρήσεις πελατών, υπογραμμίζοντας περαιτέρω την επείγουσα ανάγκη εύρεσης μιας λύσης.

Ο προγραμματιστής αναζητεί βοήθεια για την επίλυση αυτού του θέματος, καθώς η διαταραχή που προκαλείται από την εμφάνιση μη προγραμματισμένων μοντέλων επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία του χρήστη και προκαλεί αποχώρηση των χρηστών.

Πηγές:
– Δεν παρέχονται URLTags: