Πεσιμιστές οι Έλληνες εργαζόμενοι - Δυναμικές Eιδήσεις

Breaking

Wednesday, February 7, 2018

Πεσιμιστές οι Έλληνες εργαζόμενοι


Μόλις 37% των Ελλήνων εργαζομένων αναμένει ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα θα βελτιωθεί το 2018 (σε παγκόσμιο επίπεδο ποσοστό 61% αναμένει βελτίωση οικονομικής κατάστασης το 2018), ενώ παρόμοιο ποσοστό (40%) εξακολουθεί να βιώνει εργασιακή ανασφάλεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας Workmonitor της Randstad για το δ’ τρίμηνο του 2017, που διερευνά -μεταξύ άλλων- τις δεξιότητες που είναι σημαντικές για την απασχόληση και τις προοπτικές των εργαζομένων για το 2018.  


Η έρευνα δείχνει ότι το 85% των εργαζομένων στην Ελλάδα πιστεύει ότι αν οι κυβερνήσεις αυξάνουν την ηλικία συνταξιοδότησης, θα πρέπει εξίσου να επενδύουν στο να κρατάνε το εργατικό δυναμικό απασχολήσιμο. Επίσης ποσοστό 64% πιστεύει ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν πιθανότητες να παραμένουν εργασιακά ενεργοί μόνο αν οι εργοδότες τους τους υποστηρίζουν.
Οι επτά στους δέκα (72%) λένε ότι το να μένει κανείς εργασιακά ενεργός είναι δική του υπευθυνότητα, συγκριτικά με το παγκόσμιο ποσοστό του 85%. Μάλιστα, ποσοστό 79% των Ελλήνων εργαζομένων λένε ότι θα έδειχναν κατανόηση αν ο εργοδότης τους υποστήριζε την προσωπική τους εξέλιξη, αν αυτό υποστήριζε τους επιχειρηματικούς στόχους, ενώ σε ποσοστό 94% δηλώνουν ότι θα εκλάμβαναν ως ευκαιρία μια ενδεχόμενη πρόταση του εργοδότη τους για πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων (89%) πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προσφέρουν πολιτικές κινήτρων στους εργοδότες, προκειμένου να τους βοηθήσουν να κρατήσουν το εργατικό τους δυναμικό απασχολημένο. 
Αναφορικά με τις οικονομικές προοπτικές των επιχειρήσεων, πάνω από τους μισούς (51%) ερωτώμενους δηλώνουν ότι ο εργοδότης τους είχε καλύτερη επίδοση οικονομικά το 2017 σε σχέση με το 2016 και θα έχει ακόμη καλύτερη επίδοση (54%) το 2018, ενώ τρεις στους δέκα εργαζόμενους (31%) περιμένουν και αύξηση μισθού.
Την ίδια στιγμή ο δείκτης κινητικότητας της Randstad (υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένουν να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους έξι μήνες), αν και αυξήθηκε μόλις κατά μία μονάδα, στο 104 (ο αντίστοιχος παγκόσμιος δείκτης διατηρήθηκε στις 109 μονάδες), αναδεικνύει ορισμένες ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Είναι ενδεικτικό ότι το 40% των Ελλήνων δήλωσε ότι ανησυχεί πως θα χάσει την εργασία του, ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, το 50% της ηλικιακής ομάδας 55-67 φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 18-24, με ποσοστό 48%. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, στην Ελλάδα, η εργασιακή ικανοποίηση μειώθηκε κατά 5% κατά το τελευταίο τρίμηνο, σχηματίζοντας ένα ποσοστό 68%.   

No comments:

Post a Comment

-->