Μείωση 3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών τον Σεπτέμβριο - Δυναμικές Eιδήσεις

Breaking

Monday, December 11, 2017

Μείωση 3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών τον ΣεπτέμβριοΜείωση παρουσίασε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Σεπτέμβριο.


Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά το μήνα Σεπτέμβριο, στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 1.081 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 214,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 883,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.
Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο διαμορφώθηκαν σε 1.070 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 202,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 830,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.
Στο τέλος του εννεαμήνου, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση 8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 16,8% στην επιφάνεια και 16,7% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2016.
Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2017, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.528 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.690,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.724,1 χιλιάδες m3 όγκου.
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 7,4% στον όγκο.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 5,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 12,0% στην επιφάνεια και κατά 9,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%.
Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,9% στην επιφάνεια και κατά 15,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2016.
Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 16,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016.

No comments:

Post a Comment

-->